The Value Of The Maori Language: Te Hua O Te Reo Maori

Author: Rawinia Higgins; Poia Rewi; Vincent Olsen-Reeder; Delyn Day
Homepage_9781775501411

Stock information

General Fields

 • : $45.00(NZD)
 • : 9781775501411
 • : Huia Publishers
 • : Huia Publishers
 • :
 • :
 • : May 2014
 • : 230mm x 160mm
 • :
 • : 45.0
 • :
 • :
 • :
 • : books

Special Fields

 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • :
 • : 300
 • : Rawinia Higgins; Poia Rewi; Vincent Olsen-Reeder; Delyn Day
 • :
 • : 306.4408999442
 • :
 • :
 • :
 • : Paperback
 • :
Barcode 9781775501411
9781775501411

Description

This collection looks at the state of the language since the Act, how the language is faring in education, media, texts and communities and what the future aspirations for the language are.

Author description

Dr Rawinia Higgins (Tuhoe) is an Associate Professor at Te Kawa a Maui, Victoria University of Wellington. She and Dr Poia Rewi are the principal investigators on Te Kura Roa, a three-year study of the value of the Maori language. Dr Poia Rewi (Tuhoe, Ngati Manawa, Te Arawa) is an Associate Professor at Te Tumu, University of Otago, and his research interests include te reo and tikanga Maori, Maori oratory and Maori history.

Table of contents

An outline of the contributions include:

 1. 'ZePA – Right-shifting: Reorientation towards Normalisation', Rawinia Higgins and Poia Rewi
 2. 'Kua Tū Tāngata E! Moving a Critical Mass', Iritana Tawhiwhirangi
 3. 'A House with Many Rooms: Rediscovering Māori as a Civic Language in the Wake of the Māori Language Act (1987)', Mamari Stephens
 4. 'Te Niho o te Ture Reo Māori', Timoti Karetu
 5. 'Te Reo Māori i te Whare Pāremata', Te Ururoa Flavell
 6. 'Kia Matike, Kia Mataara: Te Huanui o Kotahi Mano Kāika', Hana O’Regan
 7. 'He Iho Reo', Katharina Ruckstuhl
 8. 'He Hua Rānei Tō te Reo Māori mō ngā Rā Kai te Heke Mai?', Jeremy Tatere MacLeod
 9. 'Whāia te Ara a Tō Tupuna a Tāwhaki: Whakatupuranga Rua Mano; He Mahere Whakapakari i te Iwi', Pakake Winiata
 10. 'Te Reo Kōrero, te Reo Mana', Mike Ross
 11. 'Te Nekunekutanga o ngā Reo Taketake', Korohere Ngapo
 12. 'Matua Rautia ngā Tamariki o te Kōhanga Reo', James Te Wharehuia Milroy
 13. 'Te Hokinga ki te Ūkaipō: Constructions of Māori Language Development', Arapera Royal Tangaere
 14. 'Te Kura Kaupapa Māori 1985–2012', Toni Waho and Arapine Walker
 15. 'The Road to Language Proficiency Is Always Under Construction', Tabitha McKenzie and Rawiri Toia
 16. 'Iti te Kupu, Nui te Kōrero: The Study of the Little Details That Make the Māori Language Māori', Karena Kelly
 17. 'Kia Ora Tonu mō Ake Tonu E!', Te Ripowai Higgins
 18. 'Kotahi Kapua i te Rangi, he Marangai ki te Whenua: The Philosophy and Pedagogy of Te Ataarangi', Maureen Muller and Andrea Kire
 19. 'Te Panekiretanga o te Reo', Paraone Gloyne
 20. 'He Reo Tautoko: A History of Iwi Radio Broadcasting', Jo Mane
 21. 'Te Reo Pāpāho me te Reo Māori – Māori Broadcasting and te Reo Māori', Rangi Matamua
 22. 'Radio Kahungunu: Tribal Language Revitalisation Efforts', Joseph Selwyn Te Rito
 23. 'He Kura Takitahi – he Kura Takimano', Tainui Stephens
 24. 'Young People, Technology and the Future of te Reo Māori', Te Taka Keegan and Daniel Cunliffe
 25. 'He Mātārere: Te Reo Mōteatea', Wayne Ngata